ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

มัทนะพาธา (ฉบับการ์ตูน)
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : ชลลดา ชะบางบอน
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือบทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาหรือตำนานแห่งดอกกุหลาบเล่มนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. 2466 เป็นเรื่องราวที่ชี้ให้เห็นถึงโทษของความรักอันเกิดจากความลุ่มหลง จนเกิดเป็นตำนานแห่งดอกกุหลาบ มีการใช้ถ้อยคำสำนวนที่กระชับ เข้าใจง่าย ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวการ์ตูนที่สวยงาม สนุกสนาน เหมาะสำหรับเยาวชนไทยได้อ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีในการเป็นผู้ที่รักการอ่าน