ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วันสำคัญของไทย ชุดสืบสานวัฒนธรรมไทย
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : ฐิติรัตน์ เกิดหาญ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมวันสำคัญต่างๆ ไว้ให้คนไทยได้ศึกษา และได้รำลึกถึง เพื่อให้เห็นคุณค่า และความหมายของวันต่างๆ นั้นได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อประกอบในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์ และผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้