ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เมื่อนำคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เพียง 300 คำ มาผสมผสานกับไวยากรณ์และพื้นฐานการสร้างประโยค ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย!!